Færgegården, Frederikssunds oprindelse og Kronprins Frederiks Bro

Det smalle sted, hvor Kronprins Frederiks Bro i dag binder Hornsherred sammen med det øvrige Nordsjælland, har siden middelalderen været det sted, man kom over fjorden. I 1500-tallet hører man første gang om en færgeoverfart, og den varer frem til 1868. Færgeforbindelsen var en pram, der ved et tov blev trukket frem og tilbage. Færgen kaldtes Sundby ferij, og færgemanden boede på Hornsherred-siden.

Købstadsrettigheder

Da Frederik II og senere Christian IV byggede Frederiksborg Slot, fik færgestedet øget betydning på grund af store transporter af byggematerialer, herunder de store træstammer fra skovene omkring Jægerspris. Efterhånden opstod der ved færgestedet en handelsplads, hvor Slangerup i 1573 fik ret til at opføre pakhuse. Tilladelsen til at bygge pakhuse var et forsøg på at redde den gamle købstad, som i slutningen af 1500-tallet var i store økonomiske vanskeligheder. Forsøget lykkedes på kortsigt, men på længere sigt foregik handlen mest hensigtsmæssigt ved fjorden i sammenhæng med skibsfarten, og ladepladsen havde en bedre beliggenhed for Hornsherreds bønder, som udgjorde den vigtigste del af oplandet.

Ladepladsen fik omkring 1650 navnet Frederikssund efter Frederik III. Da Slangerup i 1810 blev nedlagt som købstad, overgik købstadsrettighederne til Frederikssund. Frederikssund hører dermed til de yngre købstæder i modsætningen til Slangerup og Skibby, som begge kan dateres tilbage til 1200-tallet.


Del denne side

Oplev slotte, gallerier og museer

Tag på udflugt til en eller flere slotte, gallerier og museer i Frederikssund og omegn.