Julianehøj, gravhøj, Jægerspris

Jættestuer i Skoven

I skoven ved Jægerspris Slot kan du gå på opdagelse i og på en jættestue, og tæt på slottet ligger endnu en.

En jættestue er en gravbygning af store sten, dækket af en høj. Rundt om højen er der anbragt tonstunge sten. Jættestuer blev igennem flere hundrede år brugt til at begrave mennesker i i tiden før og omkring 3.000 f.Kr.

Netop sådan en jættestue dukkede frem, da kronprins Frederik (den senere Frederik V) i 1744 fik lavet nogle anlægsarbejder i skoven ved sit slot, Jægerspris Slot.

Kronprinsen regnede med, at graven stammede fra Gorm den Gamles og Harald Blåtands tid, så på mindestenen, han fik opsat, står der:

Denne grav som fromme hedenske forfædre for mindst 800 år siden anlagde til bevaring af 4 menneskers jordiske levninger og dækkede med kæmpestore sten blev i juni 1744 med omhyggelig hånd åbnet og prydet med denne mindesten af den højbårne fyrste Frederik, arving til sine forfædres rige og dyder, folkets håb, hæder og glæde. 

I virkeligheden var graven mindst 3.000 år ældre.

Julianehøj

Cirka 30 år senere blev der udgravet endnu en jættestue, Monses høj, udenfor Slotshegnet nordvest for Jægerspris Slot. Denne høj blev omdannet til monument for enkedronning Juliane Marie (1729-1796), og billedhuggeren Johannes Wiedewelt tegnede en indgangsportal, som blev udhugget i norsk marmor og fik denne indskrift:

JULIANE-HØJ – TIL DEN BEDSTE MODERS MINDE HELLIGES DETTE ÆLDGAMLE MINDESMÆRKE FUNDET I AARET MDCCLXXVI AF ARVE-PRINDS FRIDERICH.

Julianehøj kommer du til ved at passere Jægerspris Slot og køre ca. 300 meter ad Kulhusvej. På Frederikssund Turistbureau, Jægerspris Slot og Rejsetalden kan du købe foldere med vandreture i skovene i Jægerspris, og heri finder du også jættestuernes placering.

Del denne side

Flere informationer om Julianehøj

Hvis ønsker at få flere informationer om Julianehøj, kan du læse mere på kulturstyrelsens hjemmeside.

Derudover kan Frederikssund Turistbureau også give en hjælpende hånd med flere informationer samt vise vej.

Vidste du at

Da man i 1700 tallet udgravede gravhøjen fandt man menneskeknogler, en kobber- eller bronzedolk samt flintredskaber.

Oplev slotte, gallerier og museer

Tag på udflugt til en eller flere slotte, gallerier og museer i Frederikssund og omegn.