Selsø Kirke,Fjordstien, Roskilde Fjord og Isefjord, skibby

Skibby Kirke

Skibby Kirke er usædvanlig stor. Det er den største og ældste af kirkerne i Hornsherred. Det skyldes formentlig, at Skibby i middelalderen blev regnet for en købstad. I alt fald findes Skibby på en liste over købstæder i Kong Valdemars Jordebog fra 1200-årene. Danmark var allerede før år 1.000 blevet samlet til én stat med en konge i spidsen. I den tidlige middelalder fik landet en central administration og en administrativ inddeling i sogne, herreder og købstæder. Samtidig blev Danmark gennem kirke og kristendom for alvor knyttet til Europa. Gennem middelalderen og op til cirka 1300 havde landet en gunstig økonomisk udvikling. Befolkningen voksede, nye landsbyer blev grundlagt og kirker og klostre skød op over hele landet. Oldtidens landsbyer med skiftende beliggenhed blev afløst af permanente kirkebyer. Nogle af dem udviklede sig til lokale handelscentre, der fik privilegier på handelen. Sådan opstod de fleste af Danmarks købstæder. Fremgangen blev i 1300-tallet afløst af økonomisk nedgangstid på grund af politisk og social uro, dårligt klima og epidemier som pesten, ’den sorte død’.

Bygget af stedlige materialer og rigt dekoreret indvendig

Skibby Kirke fremstår i dag hvid og pudset og med indridsede furer, som var den bygget af tilhuggede granitblokke. Det er den ikke. De ældste dele – apsis, kor og skib – fra begyndelsen af 1100-årerne er opført i frådssten. Det er en porøs kalksten, der også kaldes kildekalk, og som i frisk og våd tilstand er let at forarbejde. Kildekalk findes få steder, blandt andet omkring Roskilde Fjord.

I 1854 fandt man inde i kirken en række overkalkede malerier. De ældste var romanske og fra kirkens tidligste tid. De blev restaureret og malet op efter 1800-årenes smag, så man kunne se, hvad de forestillede! I apsis ser man Kristus på tronen, omgivet af de fire evangelister og deres symboler: englen, ørnen, løven og oksen. 

Yngre billeder fra ca.1350 er malet på de fire hvælv i koret. Det er scener fra Jesu liv: Bebudelsen og fødslen, lidelseshistorien og dommedag. Hvælvet mod vest rummer historien om tre unge konger på falkejagt, der mødes af deres egen skæbne i skikkelse af tre dødninge. Teksten lyder i oversættelse: Hvad vi er, skal I blive. Hvad I er, har vi været.

Pesten hærgede på denne tid Europa, og døden var nær, når man mindst ventede den. Selv en konge måtte være beredt og skrifte sine synder. Over de tre konger i vesthvælvet ses Martin af Tours (Morten Bisp) dele sin kappe med tiggeren. En påmindelse om at dele vores velstand med andre.

Del denne side

Skibby Kirke

Få flere informationer om Skibby Kirke på deres hjemmeside.